Home

Wieś Kamenar - dzielnicą kurortu Pomorie

Data
Tekst główny

Rząd zdecydował o zmianach administracyjno-terytorialnych w gminie Pomorie, w wyniku których wieś Kamenar stała się dzielnicą Pomorie. Administracja będzie miała prawo ubiegać się o projekty w ramach kilku programów europejskich. Do tej pory finansowanie było możliwe tylko w ramach PO „Rozwój obszarów wiejskich”. Kamenar znajduje się zaledwie 6 km od centrum miasta i jest coraz bardziej preferowany przez młode rodziny do zamieszkania.

Wraz z aneksją osiedla możliwa będzie optymalizacja układu komunikacyjnego obsługującego oba osiedla oraz poprawa dostępu ludności do usług medycznych, edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i administracyjnych oferowanych na co dzień w centrum miasta.