Home

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szanujemy Państwa Prawa i wolności, w szczególności związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zgodnie z wymogami regulacyjnymi UE 2016/ 679 Sherlock Homes (dalej Firma) gwarantuje, że podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony:

 • Prawa do immunitetu osobowego;
 • Dane osobowe Użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie lub zostawili informacje o sobie w formularzach opinii;
 • Od niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych przez pracowników firmy;
 • Od rozpowszechniania danych osobowych wśród osób trzecich w sytuacjach niezwiązanych z interesami użytkowników.

Niniejsze warunki są nierozerwalnie związane z ogólną polityką korzystanie ze strony.

Celem dokumentu jest przedstawienie konsumentom informacji o ich prawach w związku z przetwarzaniem danych oraz wyjaśnienie następujących kwestii:

 • Jakie dane osobowe wykorzystujemy do prowadzenia działalności mediacyjnej w zakresie wyboru, sprzedaży, zakupu, wynajmu nieruchomości i związanych z tym spraw;
 • Cel gromadzenia danych;
 • W jakich sytuacjach dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim

JAKIE DANE ZBIERA FIRMA

Na stronie dane osobowe są gromadzone podczas wypełniania danych kontaktowych lub formularza z zapytaniami o wybór, zakup, sprzedaż, wynajem nieruchomości, inne pytania.

Następujące dane osobowe są niezbędne do realizacji żądania firmy:

 • Imię i nazwisko;
 • Telefon;
 • Adres e-mail.

Dane są udostępniane na zasadzie dobrowolności. W żadnym wypadku użytkownicy nie ograniczają się do praw z zapoznaniem się z treścią strony. 

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższe informacje podajesz dobrowolnie, pozostawiając zapytanie na stronie lub wypełniając formularz opinii.

Korzystamy również z automatycznych narzędzi do gromadzenia danych, a mianowicie plików cookie, zakładek internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie na naszej stronie internetowej.

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma zbiera informacje o użytkownikach wyłącznie w następujących celach:

 • Udzielenie pełnej odpowiedzi na zapytanie użytkownika;
 • Do realizacji usług pośrednictwa przy zakupie, sprzedaży, wynajmie nieruchomości, innych usługach firmy;
 • Do wysyłania aktualnych ofert;
 • Gromadzenia danych statystycznych i oceny działania serwisu.

CO DZIEJE SIĘ Z OTRZYMANYMI DANYMI OSOBOWYMI, OKRES PRZECHOWYWANIA

Firma gwarantuje, że otrzymuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane są przechowywane tylko w naszym systemie. Jest w pełni zgodny z prawem krajowym i europejskim.

Firma udostępnia dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadkach wynikających z potrzeb użytkowników (np. przy zapisie do transakcji u notariusza, przygotowaniu umowy przedwstępnej przez adwokata, innych podobnych sytuacjach).

Okres przechowywania danych osobowych odpowiada terminowi niezbędnemu do realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji dotyczących gromadzonych danych. Możesz również odmówić nam prawa do zbierania informacji o twoich wizytach. W tym celu wystarczy wysłać maila na adres e-mail: pavel@sherlockhomesbg.com

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmian w niniejszej Polityce prywatności Firma opublikuje aktualny tekst w tej sekcji witryny, podając datę ostatniej edycji.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych, usług, aplikacji, funkcji społecznościowych innych firm, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków udostępnianych za pośrednictwem naszej witryny dla wygody panstwa. Podczas przechodzenia na stronę internetową innej firmy zalecamy zapoznanie się z jej własną polityką prywatności.