Home

Waluta Lew będzie w Bułgarii do 31 stycznia 2025 r

Data
Tekst główny

Wymieniają pieniądze po kursie 1,95583 BGN za 1 euro.

Lewę będziemy płacić w sklepach do końca stycznia 2025 roku. Miesiąc po wejściu do strefy euro będziemy mogli płacić w lewach i euro, a od tego momentu w sklepach akceptowane będą wyłącznie euro. Oto niektóre z kwestii praktycznych, którym w nadchodzących miesiącach poświęcono więcej uwagi. Komisja Europejska w Bułgarii ogłosiła, że ​​rozpoczyna kampanię „#FortheEuro w pigułce”, która zapewni obywatelom praktyczne informacje na temat procesu przystępowania do strefy euro oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące euro.

Obecnie celem wyznaczonym przez bułgarski rząd i BNB jest wprowadzenie euro „jak najszybciej, ale nie później niż 1 stycznia 2025 roku”.

Przeliczenie wynagrodzeń i cen nastąpi z uwzględnieniem wszystkich pięciu miejsc po przecinku kursu, a kwotę zaokrągli się do drugiego miejsca. Zastosowana zostanie matematyczna zasada zaokrąglania – gdy trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż pięć, druga cyfra po przecinku pozostaje niezmieniona, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa niż pięć, zwiększa się drugą cyfrę o jeden.

Pieniądze na wszystkich rachunkach bankowych zostaną automatycznie przeliczone na euro w dniu naszego wejścia do strefy euro. Tym samym w bankomatach i placówkach bankowych będzie można wypłacić wyłącznie euro. Miesiąc po przyjęciu przez Radę UE decyzji w sprawie wprowadzenia euro w Bułgarii wszedł w życie wymóg obowiązkowego oznaczania cen zarówno w lewach, jak i euro. Obowiązek ten będzie obowiązywać w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia euro.

Od dnia wprowadzenia euro Narodowy Bank Bułgarii będzie wymieniał banknoty i monety z lewów na euro po oficjalnym kursie wymiany 1,95583 BGN za 1 euro bezpłatnie, w nieograniczonych ilościach i bez ograniczeń czasowych.

Flagman