Home

Parlament Europejski przyjął rezolucję dopuszczającą Bułgarię do strefy Schengen

Data
Tekst główny

W następstwie oświadczenia Komisji Europejskiej, która właśnie zakończyła ekspertyzę gotowości Bułgarii do wejścia do strefy Schengen, Parlament Europejski przyjął w grudniu rezolucję wzywającą KE do przyjęcia Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do strefy Schengen. 547 posłów głosowało za, 49 przeciw, wstrzymało się 43. Aktualny raport o gotowości krajów kandydujących będzie gotowy do końca października, a 8-9 grudnia odbędzie się głosowanie w tej sprawie na Szczyt Rady Europejskiej. Rozszerzenie strefy Schengen ma nastąpić od 1 stycznia 2023 roku.

Według Green Light Consult