Home

Parlament Europejski ponownie apeluje o przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

Data
Tekst główny

Parlament Europejski ponownie apeluje o przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.

Taką decyzję podjęła we wtorek sejmowa komisja petycji. Decyzja została podjęta 25 głosami za, nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Oczekuje się, że eurodeputowani zwrócą się do Rady UE z prośbą o zgodę na przystąpienie obu krajów do strefy Schengen przed końcem roku.

Według Komisji Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen, a Parlament Europejski wielokrotnie popierał ich przystąpienie, ostatnio w rezolucji z dnia 5 października 2022 r. oraz podczas debaty w dniu 14 grudnia 2022 r. w oświadczeniu.

/RY/