Home

UE może zabronić Rosjanom kupowania nieruchomości

Data
Tekst główny

UE może zabronić Rosjanom kupowania nieruchomości

Komisja Europejska proponuje zakazać transakcji z nieruchomościami na terytorium krajów UE obywatelom i mieszkańcom Rosji, a także rosyjskim podmiotom prawnym. Oczekuje się, że ograniczenia nie wpłyną na osoby posiadające obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt w Unii Europejskiej.

Plan nie został jeszcze zatwierdzony przez państwa członkowskie UE. Decyzja zostanie podjęta w tym tygodniu. Zmiany mogą być dokonywane w dokumencie końcowym.

Na podstawie materiałów: Bloomberg