Home

Powozy konne całkowicie znikną z ulic Sofii od 1 stycznia 2022 r.

Data
Tekst główny

Powozy konne całkowicie znikną z ulic Sofii od 1 stycznia 2022 r. Wymóg ten od dawna był planowany przez władze miasta na wniosek mieszczan.