Home

Około 80 000 Ukraińców pozostaje w Bułgarii

Data
Tekst główny

Około 80 000 Ukraińców pozostaje w Bułgarii, 26 275 znajduje się w bazach państwowych. Od początku wojny do Bułgarii wjechało 350 823 obywateli Ukrainy, a 116 581 osób otrzymało ochronę czasową, w tym 45 000 dzieci.