Home

Od 30 października nowe zasady wjazdu do Bułgarii.

Дата
Body

Od 30 października Chorwacja, Słowacja, Ukraina i Mołdawia znajdą się na liście państw czerwonej strefy, zgodnie z zasadami wjazdu do Bułgarii.