Home

Bułgarski parlament poparł zniesienie zakazu importu ukraińskiego zboża

Дата
Body

Bułgarski parlament poparł zniesienie zakazu importu ukraińskiego zboża

„Import pobudzi konkurencję na rynku. To z kolei doprowadzi do spadku cen podstawowych produktów spożywczych i inflacji, co jest jednym z głównych priorytetów rządu” – powiedział premier Nikołaj Denkow.

https://t.me/Ateobreaking